Podział majątku

Podział majątku może nastąpić w wyniku rozwodu, podziału spadku a także w przypadku podziału lub likwidacji spółki cywilnej.
Podziału mienia w przypadku małżeństwa można dokonać za pomocą intercyzy (rozdzielności majątkowej) która dzieli majątek na równe części, lub spisać odpowiednią umowę w której wyszczególniona jest własność każdego z małżonków.
W przypadku spraw rozwodowych, podziału majątku można również dokonać przed orzeczeniem o rozwodzie spisując stosowną umowę. Często jednak małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia i wtedy koniecznym się staje złożenie wniosku o podział majątku. W związku z tym, że prawa do udziału we wspólnym dorobku małżonkowie zachowują na zawsze, wniosek o podział majątku może zostać złożony nawet kilka lat po ustaniu związku małżeńskiego.
Likwidacja spółki cywilnej, wbrew pozorom nie jest zadaniem łatwym ponieważ w trakcie trwania działalności majątek spółki tworzy współwłasność wszystkich wspólników.

Wyślij formularz i dowiedz się jak bezpiecznie podzielić majątek.
Sprawdź pozostałe usługi
Incapital Prawo !