Odszkodowania za inne zdarzenia

Jeżeli potknąłeś się na chodniku. Przewróciłeś się na śliskiej posadzce w sklepie lub w urzędzie. Złamałeś sobie rękę na nie odśnieżonym chodniku. W takich i podobnych sytuacjach, wynikających z zaniedbania właścicieli nieruchomości, również należy CI się odszkodowanie.
Jeżeli przydarzyło ci się nieszczęście – podobnie jak w wypadkach komunikacyjnych – warto zadbać o dokumentację:
– zdjęcia np. nierówności czy dziury w chodniku,
– pozyskać świadków zdarzenia.
Należy pamiętać, że chodniki, sklepy, urzędy, przystanki autobusowe mają swoich właścicieli i to oni właśnie powinni wykupić ubezpieczenie OC. To właśnie z takiej polisy następuje wypłata odszkodowania osobie, która doznała obrażeń.
Jakie odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu w wypadku? Świadczenia mogą przyjąć formę rekompensaty za:
– Koszty leczenia – czyli pokrycie kosztów leków i wszelkich preparatów medycznych mających przywrócić sprawność poszkodowanemu oraz zmniejszyć dolegliwości powypadkowe. Odszkodowanie pokrywa również koszty zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego np.: kule, usztywniacze, gorsety, wózki inwalidzkie, materace antyodleżynowe, specjalne łóżka dla niepełnosprawnych, okulary, aparaty słuchowe.
– Koszty wizyt w placówkach służby zdrowia, konsultacji u specjalistów.
– Koszty specjalnej diety w okresie leczenia i rehabilitacji (jeżeli dieta jest uzasadniona wskazaniami medycznymi – związana z doznanym urazem).
– Koszty opieki nad poszkodowanym sprawowanej przez osoby trzecie, pod tym pojęciem znajduje się cały szereg czynności, polegających na pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc przy wstawaniu z łóżka, chodzeniu jak również robienie zakupów, przygotowanie posiłków. Nie ma tu znaczenia czy taka pomoc została zlecona osobie trzeciej i faktycznie nastąpiła płatność za te usługi.
– Koszty przejazdów poszkodowanego oraz jego bliskich, na wizyty lekarskie, konsultacje i zabiegi rehabilitacyjne, przewóz do i ze szpitala itp., jak również transport najbliższych do poszkodowanego w celu odwiedzin w szpitalu.
– Koszty adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, które były konieczne w związku z wypadkiem.
– Koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu.
– Zwrot utraconych w wyniku wypadku dochodów.
Sprawdź jakie odszkodowanie Ci przysługuje.
Sprawdź pozostałe usługi
Incapital Prawo !