Odszkodowania: Pomoc Osobom Poszkodowanym i Dochodzenie Odszkodowań

Zawsze warto znać swoje prawa i o nie zawalczyć. Nie wszyscy jednak wiedzą, że dochodzenie odszkodowań nie musi być trudne, wystarczy skorzystać z doświadczenia kancelarii, która posiada wiedzę i niezbędne umiejętności, wie, w jaki sposób uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie po wypadku czy kolizji, niesłusznym zwolnieniu z pracy, błędnym leczeniu czy innym zdarzeniu losowym. Odszkodowania to według definicji prawnej świadczenia, które należą się poszkodowanemu w przypadku wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (może to być osoba fizyczna bądź prawna, Skarb Państwa), który właśnie tę szkodę wyrządził lub jest za nią odpowiedzialny.

Odszkodowania pełnią funkcję kompensacyjną, czyli powinny wyrównać uszczerbek, który powstał u poszkodowanego wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Dochodzenie odszkodowań musi więc zapewniać odpowiednią kwotę, adekwatną do rozmiarów powstałej szkody oraz taką, która wyrówna wszelkie straty za to, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia. Naszą misją jest pomoc osobom poszkodowanym i dochodzenie odszkodowań o jak najwyższej wartości im i ich bliskim.

Wiemy, że często wydaje się to procesem zawiłym dlatego oferujemy pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zbieraniu dowodów, przy uzyskaniu i gromadzeniu niezbędnej dokumentacji, służymy wsparciem prawnym i reprezentujemy w formalnościach przed ZUS. Trójmiasto to lokalizacja, w której prowadzimy pomoc osobom poszkodowanym.

Jeśli potrzebujesz pomocy w dochodzeniu swoich praw i roszczeń skontaktuj się z nami.